Illustration

Торговельні марки, захист бренду

● Пошук схожих торговельних марок в національних і / або міжнародних реєстрах та мінімізація ризиків при реєстрації;● Реєстрація торговельних марок в Україні;● Міжнародна реєстрація торговельних марок;● Підготовка та подання мотивованих відповідей та/або апеляційних скарг на відмову в реєстрації торговельної марки;● Подання заперечень проти реєстрації торговельних марок конкурентів;● Внесення ТМ до Митного реєстру України;● Моніторинг реєстрації торговельних марок конкурентів;● Визнання торговельної марки добре відомою;● Державна реєстрація передачі прав на торговельну марку;● Розробка та державна реєстрація ліцензійних договорів на використання торговельної марки ( ліцензійних договорів); ● Організація і управління портфелем торгових марок;● Податкові консультації;● Досудове врегулювання конфліктів, проведення переговорів;● Захист від недобросовісної конкуренції;
● Судовий захист торгових марок;