Illustration

Судовий захист

● Збір доказової бази, фіксація порушень прав інтелектуальної власності;● Захист прав на винахід, корисну модель, промисловий зразок;● Захист прав на торговельну марку та торгове найменування;● Захист честі, гідності та ділової репутації та спростування недостовірної інформації;● Визнання патентів недійсними;● Дострокове припинення прав на торговельну марку; відшкодування збитків у зв’язку з порушенням прав інтелектуальної власності;● Заборона переміщення контрафактних товарів через митний кордон України;
● Представництво в правоохоронних органах України;
● Персональний адвокат;