Illustration

Патенти

● Пошук аналогічних технічних рішень в національних та / або міжнародних патентних базах. Мінімізація ризиків при отриманні патенту;● Складання заявок на отримання патенту на винахід та/або корисну модель ;● Юридичний супровід оскарження реєстрації патентів на винаходи та/або корисні моделі;● Повний супровід процедури подання міжнародних заявок відповідно до Договору про патентне співробітництво (РСТ), включно національний та регіональний етапи;● Юридичний супровід процедури заперечення у випадку відмови в реєстрації патентів;● Моніторинг отримання патентів на винаходи/корисні моделі конкурентами;● Державна реєстрація передачі прав на винахід/корисну модель;● Розробка та державна реєстрація ліцензійних договорів на використання винаходів/корисних моделей ( ліцензійних договорів);● Представництво в суді у справах про визнання недійсним патенту на винахід та корисну модель;● Представництво в суді у справах про порушення прав на винахід та/або корисну модель;● Організація та управління Вашим портфелем прав інтелектуальної власності;● Податкові консультації;● Моніторинг та сплата комісій за оновлення та ануїтет за Ваші права інтелектуальної власності;
● Патентні переклади;
● Юридичний аудит прав інтелектуальної власності, Дослідження щодо свободи в експлуатації (FTO);