Захистіть Вашу інтелектуальну власність

Якщо Ваш товар має унікальні властивості завдяки певним для географічної місцевості природним умовам або людським фактором, або ж поєднанням цих природних умов і людського фактора, Вам розумно виділити його за допомогою реєстрації географічного зазначення походження товару.
Товар позначений географічним зазначенням походження – це гарантія для споживача у отриманні товару саме тієї якості, на яку він очікує, а для Вас – гарантія стійких продажів і ексклюзивної популярності на ринку. У всьому світі Шампанське – це ігристе вино отримане тільки в провінції Шампань, а Рокфор виготовляють у провінції Руерг.
Право на реєстрацію кваліфікованого зазначення походження товару мають:

а) особа чи група осіб, які в заявленому географічному місці виробляють товар, особливі властивості, певні якості, репутація або інші характеристики якого пов’язані з цим географічним місцем;
б) асоціації споживачів;
в) установи, що мають безпосереднє відношення до вироблення чи вивчення відповідних продуктів, виробів, технологічних процесів або географічних місць.

Право інтелектуальної власності на географічне зазначення є чинним з дати, наступної за датою державної реєстрації, і охороняється безстроково за умови збереження характеристик товару (послуги), позначених цим зазначенням. Реєстрація права на використання вже зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару засвідчується свідоцтвом, яке діє протягом 10 років від дати подання заявки з правом продовження на такий же термін.

Ми надаємо наступні послуги в цій сфері:
- реєстрація зазначень походження товарів;
- реєстрація географічного зазначення походження товара за кордоном;
- аудит документів та юридичний супровід їх реєстрації;
- допомогу в отриманні свідоцтва на право використання вже зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару;
- реєстрація кваліфікованого зазначення походження товару в іноземних державах (після його реєстрації в Україні).