Захистіть Вашу інтелектуальну власність

Трансфер технологій – одна з основних сучасних складових світової бізнес-моделі.
Технологія – це результат науково-технічної діяльності, сукупність систематизованих наукових знань, технічних, організаційних та інших рішень про перелік, строк, порядок та послідовність виконання операцій, процесу виробництва та / або реалізації і зберігання продукції, надання послуг.
Складова технології – частина технології, де відображено окремі елементи технології у вигляді наукових та науково-прикладних результатів, об’єктів права інтелектуальної власності, ноу-хау ;.
Правові основи трансферу технологій регулюються положеннями спеціального закону України: «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій».
Трансфер технології – передача технології, що оформляється шляхом укладення між фізичними та / або юридичними особами двостороннім або багатостороннім договором, яким встановлюються, змінюються або припиняються майнові права і обов’язки щодо технології та / або її складових. Інакше кажучи, трансфер технології – процес передачі навичок, знань, технологій, методів виробництва, а також складових об’єктів технологій між урядами країн, юридичними особами та іншими агентами з метою забезпечення науково-технічного прогресу і отримання прибутку.

Трансфер технології може в себе включати наступні елементи:
- передача прав на винаходи або корисні моделі;
- патентне ліцензування;
- торгівля безпатентними винаходами;
- передача технологічної документації;
- передача ноу-хау;
- передача технологічної інформації про обладнання;
- спільні наукові дослідження і розробки;
- інжиніринг;
- організація спільного виробництва;
- організація спільного підприємства.

Наші фахівці складуть договору про передачу технології на максимально вигідних для Вас умовах, а також візьмуть участь у переговорах при його укладенні або, при необхідності, – в процесі його виконання.