Захистіть Вашу інтелектуальну власність

Аудит об’єктів інтелектуальної власності (IP Due Diligence), на нашу думку, не менш важливий, ніж бухгалтерський або податковий аудит підприємства.
Аудит об’єктів інтелектуальної власності (ОІВ), дозволяє виявити нові (створені в процесі господарської діяльності) об’єкти права інтелектуальної власності, а також оцінити ефективність використання вже існуючих, перевірити правильність їх оцінки, взяття на облік та оподаткування.

IP Due Diligence, який проводять представники нашої компанії, включає:
- інвентаризацію нематеріальних активів і виявлення ОІВ, які підлягають правовій охороні;
- аналіз можливості реєстрації новоявлених ОІВ;
- аналіз розподілу прав між авторами та суб’єктами господарювання;
- аналіз підстав для використання ОІВ на підприємстві;
- консультації при складанні договорів на створення, використання і передачу прав інтелектуальної власності, а саме: винаходи, корисні моделі, промислові зразки, торговельні марки, ноу-хау, комерційна таємниця, об’єкти авторського права;
- оцінка ОІВ та консультації з питань постановки на бухгалтерський облік чи внесення до статутного капіталу підприємства;
- консультації з питань оподаткування ОІВ;
- консультації щодо розрахунку ліцензійних платежів, авторської винагороди за використання ОІВ;
- складання бізнес-планів з використання об’єктів права інтелектуальної власності.

За результатами проведеного аудиту наші фахівці підготують звіт, який включає в себе докладний опис як існуючих, так і потенційних об’єктів інтелектуальної власності компанії; перелік і оцінку виявлених ризиків, а також рекомендації щодо їх врегулювання; рекомендації щодо оптимізації використання об’єктів інтелектуальної власності та інше.